Balans


U toku rada (u žargonu rečeno: ,,Kako na sebi, tako i van sebe” 😀 ) jedan od bazičnih planova je napraviti održivu strategiju rada.
Svrha plana je da akcioni koraci pružaju takav sistem, da postignemo trajni odličan flow energije prilikom obavljanja aktivnosti koje su u vezi sa željenim rezultatima u ključnim životnim oblastima.
Za to je potreban balans.
Lakoća i fluidnost kretanja leptira.
Stabilnost i snaga planine.
I merka.
• Niti previše, niti premalo kamenčića.
• Niti previše, niti premalo aktivnosti.

Uživajmo u Energiji,
Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest