Brus Li: ,,Ako provedete previše vremena razmišljajući o tome šta trebate da mislite/radite, nikada nećete završiti posao”

Ako provodimo previše vremena razmišljajući, koliko nam vremena preostaje da završimo posao?
Ako previše vremena posvetimo tome “kako da nađemo”, a zatim “kako da otvorimo kovčeg sa blagom”, koliko vremena imamo na raspolaganju da dođemo do novog blaga, ucrtanom na mapi, koja se između ostalih stvari nalazi u kovčegu?

Ako previše vremena posvetimo meditaciji i kreiranju mape akcija i ciljeva, koliko nam vremena preostaje za njihovu realizaciju?
Treba imati merku u svemu.
Jedna od bitnih “merki” je i znati koliko puta meriti i premeravati.

Uživajmo u Energiji,
Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest