Odgovorna osoba je zdrava osoba


,,Odgovornost nije problem dok se nešto ne desi”Odgovorna osoba jednaka je zdravoj osobi…Zdravoj osobi, ne samo u kontekstu da je telo zdravo i vitalno, bez telesnih simptoma koje ukazuju da nešto nije u redu.Već zdrava osoba kao "celi…

"Dobar filter preko slike"Jedna mala analogija… Kada neki cilj projektujemo kao sliku vizije, negativne misli su kao filter koji ne odgovara toj slici.Od toga kako doživljavamo tu sliku, viziju, zavisi i naš focus, energija, unutrašnja stabilnost i istrajnost…

Poenta je u tome da zdrave navike l_a_g_a_n_o uvodimo u svakodnevni ritam

Poenta je u tome da zdrave navike l_a_g_a_n_o uvodimo u svakodnevni ritam.Na nesvesnom nivou, svaka navika ima svoju svrhu i smisao i ako pokušamo da se "otarasimo" iste, nesvesno nam daje signale da je ipak bolje da se držimo tog šablona…

Volja koja dolazi iz petnih žila

Šta god da "treba da se radi" bitno je da odradimo najbolje što možemo, bilo da mora ili da ne mora …. Jer "nus proizvod" napora koji ulažemo donosi više benefita nego "uštrb snage" za rezultat koji je "na ler" postignut.Bolje je i…

NLP aksiom: "Ako neko to može - svako to može"

Kao što jedan od NLP aksioma glasi: ,,Ako neko to može - svako to može"…Svako može da dođe do svog željenog rezultata, jer put do željene destinacije sigurno postoji.Prevozno sredstvo je akcija i primena adekvatne kombinacije mindset-a…

Instant pitanja za ciljeve - Šta? Kako? I šta ako? Zašto?

Šta, kako, i šta ako, zašto?Jedno je znati šta želimo…Drugo pitanje je kako…Treće je "šta ako"…Ali pre svega… NULTO - je ZAŠTO.Kada sebi razjasnimo ove četiri stavke, kakva god da je trenutna situacija ili željeni ishod..…

Ko u čuda veruje čuda i stvara

Kako god okrenemo i obrnemo…Kako god da stvari stoje …Sami smo odgovorni za naše ponašanje.I za naše odluke koje donosimo.Svako ponašanje pre ili kasnije, dovodi do nekog, određenog rezultata.Nije čudno da sa nekim ljudima odnosi…

"Od celog zida on vidi samo ekser."

Što bi rekao jedan moj drugar: ,,Od celog zida ti vidiš samo ekser."Još zanimljivije je - kada od svih sitnica u sobi primetimo da na zidu jedan ekser fali.Analogno tome…Šta dozvolimo sebi da vidimo od opcija - to nam se i prikaže.Šta…

Igrač postiže fenomenalne rezultate kada spreman izađe na teren

Bolje je 20 minuta meditirati ili odraditi neku od NLP tehnika da bismo "ušli u dobro stanje" nego odmah krenuti sa radom, zatim pola sata kasnije ući u neproduktivnu kolotečinu koja traje dva sata…Ili još gore….Napraviti neku banalnu…

Promeni perspektivu

Ako pod određenim uglom posmatramo nacrtani krug čiji je poluprečnik 2cm, on može da nam izgleda kao elipsa  čiji je veći prečnik 4cm i manji 1cm.U 3D modelu sveta, to bi izgledalo ovako - ako pogledate koliko je sati, sat…