Velike snove čine mala dela puna ljubavi tkanih zajedno sa nitima čarolije Univerzuma.

Velike snove čine mala dela puna ljubavi tkanih zajedno sa nitima čarolije Univerzuma.Ta mreža čini da koliko god je put težak, svaki korak postaje lak.Povuku te niti pa istraješ iako te maska realnosti privremeno obmane. U nekom trenutku…

Imaš li uspešnu "iks-oks" strategiju?


Imaš li uspešnu "iks-oks" strategiju? Na slici je prikazan raspored “X-eva” tako da, kako god saigrač da rasporedi “O-eve”, ovastrategija daje siguran rezultat. Trik je u tome da stavimo prva dva X znaka u dijagonali, i zatim treći…

TrzajZnate onaj osećaj kada se vozite liftom i kada se lift odjednom se zaustavi, a onda naglo krene, pa imate osećaj kao da Vas nešto preseče iznutra – to se u matematici zove trzaj.Matematika kaže:Konstanta ili funkcija.Brzina = prvi…

Proces

Prema Vebsterovom rečniku:"Proces je prirodna operacija koja se progresivno odvija kroz niz postepenih promena koje slede jedna drugu na relativno utvrđen način i vode ka određenom rezultatu ili ishodu, ili veštacka ili voljno izazvana…