Da li su ljudi naša ogledala? Ako jesu – glancajmo sebe a ne njih.

Neki kažu da su “ljudi naša ogledala” u tom kontekstu da sve što vidimo u drugima imamo u sebi.
Drugi se pak ne slažu sa time, i jasno mogu da kažu “šta je čije” bez uplitanja svojih subjektivnih crta.
Ako primetimo neki od neprijatnih šablona razmišljanja i ponašanja kod druge osobe, to nije nužno vezano sa internom mapom uma posmatrača, već posmatrač ima dobru procenu spoljašnjeg dešavanja.
Sličnost sa simptomima na fizičkim nivou – ako posmatrač primeti da je osoba bolesna, to ne znači da je i on bolestan.
Mozak pamti i sortira podatke po principu sličnosti, ali odlično pamti i razlike.
A ako su ljudi naša ogledala, bilo bi dobro da se pozabavimo ličnim razvojem umesto da
hodamo okolo kao savetodavci koji trn sagovornika vide, ali ne i svoj balvan koji vuku iza sebe.
Uživajmo u Energiji,
Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest