Izbori koje donosimo na svesnom ili na nesvesnom nivou definišu naše navike koje vremenom postaju i deo karaktera

Izbori koje donosimo na svesnom ili na nesvesnom nivou definišu naše navike koje vremenom postaju i deo karaktera.
Na osnovu karakternih crta možemo i da donesemo zaključak da li nam neka osoba energetski prija ili ne prija, da li smo u skladu sa time da sa tom osobom često provodimo vreme u prijateljskoj energiji…
Osobe sa kojima imamo dosta zajedničkih sličnosti nam uglavnom prijaju, osobe koje su malo “drugačijoj energiji” od ovih koje nam prijaju svakako služe da uvidimo šarenilo sveta i na “živom” primeru oplemenimo svoje iskustvo iz ugla posmatrača, koje nam svakako služi i da nismo “neprijatan akter”.
Nije neophodno da smo deo ili glavni akteri na sceni destruktivnih energija, samo je potrebno da imamo dovoljno poverenja u svoju percepciju šta nam je podržavajuće i šta bi bilo dobro da izbegavamo u širokom luku.
Izbor je čak i izaći iz sistema ljudi u kojima vrednosti i uverenja nisu u skladu sa etikom.
Sasvim je legitimno reći da ,,Imam prava da se ne slažem sa tobom.” -dovoljno za početak slobode, i kraj beznađa zamršenosti.
Ako non-stop moramo da poštujemo nečiju “reč” i da nam se čini da ta osoba traži da joj se “ide niz dlaku” … vremenom se udaljavamo od svoje autentičnosti, a to sigurno nije poenta života.
Na taj način gajimo u sebi žilu pokornog sluge, umesto da gajimo žilu svetlosti kojom
manifestujemo svoju svrhu.
Da li želite da deo Vašeg karaktera bude žila pokornog sluge ili žila svetlosti ?
Razmislite kakav rezultat daje Vaš odgovor u vremenskom period od 10 godina, i biće Vam jasno koje navike možete da promenite, tako da za 10 godina imate i da ste više od onoga što ste mogli da sada, u ovom trenutku zamislite.

Uživajmo u Energiji,

Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest