Komunicija je ključ uspeha – NLP aksiomJedan od NLP aksioma (postulata, poslovica) ukazuje na to da je komunikacija ključ uspeha.
Istraživanja su pokazala da je samo oko 7% komunikativne razmene rezervisano za sadržaj rečenica, 38% je vokalna intonacija, dok 55% komunikacije čini gestikulacija, govor tela, gestovi.
Možda ste čuli za onaj štos:
,,Ženo, kafu.”
,,Pa nesam kupila.”
,,Pa Nes i turi.”

Dakle, Osim toga što je bitno šta pričamo (sadržaj rečenice), važno je i kako to kažemo, na koji način, kojim tonalitetom.
Na NLP edukacijama radimo komunikacijione modele koji su koristili mnogima da postignu izvanredan uspeh na poslovnom planu a isto tako i, neki od NLP alata i modela su poslužili mnogima da ostvare odličnu komunikaciju u partnerskom odnosu, da bolje objasne deci zadatke iz škole ili da rečima programiraju svoje dete na uspeh od malena.
NLP tehnikama možemo bolje da iskomuniciramo svoje emocije i da proširimo spektar
razumevanja i kod sebe i kod drugih ljudi.
Što više razumevanja među ljudima – to bolji rezultati i manje destruktivnih momenata.
Kako bi vaša stvarnost izgledala kada biste, možda razmislili o tome da je svaki dosadašnji konflikt bio samo ne efikasna komunikacija?
Naravno da je moguće primeniti NLP alate i imati izvanredne rezultate.
Verovatno ste čuli narodnu izreku da ,,Lepa reč i gvozdena vrata otvara” i da ,,Umiljato jagnje dve majke vole”.
Ješ jednom, komunikacija je ključ uspeha.

Uživajmo u komunikaciji,
Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest