TrzajZnate onaj osećaj kada se vozite liftom i kada se lift odjednom se zaustavi, a onda naglo krene, pa imate osećaj kao da Vas nešto preseče iznutra – to se u matematici zove trzaj.
Matematika kaže:
Konstanta ili funkcija.
Brzina = prvi izvod.
Ubrzanje = drugi izvod.
Trzaj = treći izvod funkcije.
Jedna od zanimljivosti kaže da piloti trpe 500 puta jači bol kada okrenu avion naopačke ili naglo
skrenu u stranu mlaznjakom. 
Prilikom takvog manevrisanja unutrašnji organi im se zaustave na delić sekunde i zbog toga imaju posebnu tehniku disanja kako bi mogli da održe telo u balans. 
Na sličan način i sličnim principom deluje i stres na organizam.
Naravučenije:
,,Bez trzanja mozgom, molim!“
Stres uzrokuje još više stresa.
,,Trzaj” nije prirodno stanje organizma, prirodnije kretanje je:
,,Polako konstantnim radom i brzinom sa plus minus ubrzanjem.”
Težimo ka tome da svaku situaciju rešimo nab lag, prirodan, bezbedan i bezbolan način.
Moguće je.
Uživajmo u kretanju,
Vaša Sneža & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest