Zastani. Oslušni. Zaviri unutar svog bića

Zastani.
Oslušni.
Zaviri unutar svog bića.
Nađi barem par minuta dnevno i posveti ih sebi.
I računarima povremeno treba restart/ desni klik “Refresh”…

Većina ljudi, da bi postigli da odrade sve u toku dana, od rana jutra uđu u kolotečinu u kojoj samo rešavaju zadatak po zadatak i često odlažu i doručak i pauzu za ručak da bi postigli da odrade sve sa dnevne liste zadataka.
Da li bi se ti ljudi tako ponašali tako prema osobi koju vole?
-Verovatno ne.
Zašto se onda ponašaju tako prema sebi?
-,,Da bi postigli određeni rezulat.”
Međutim, čemu rezultat ako izgubimo sebe?
Pri tom jasno je da od stanja uma, tela i emocija zavise i naši rezultati.
Zato je jako važno da brinemo o sebi.
Da damo svom telu dovoljno pažnje,
Da damo svom umu dovoljno slobodne volje.
Da damo svojim emocijama miran kutak u toku dana.

Uživajmo u Energiji,
Vaše Snežanče & ELIXIR4SUCCESS
Purpose – support – skills – manifest