Bistar um može da napravi i izum

Bistar um može da napravi i izum

Kada se jednom detaljnije upoznamo sa čulnim i mentalnim sposobnostima kojima raspolažemo, naučimo i promenimo način na koji ih upotrebljavamo u većoj meri se “promeni svet oko nas”, jer nam nova znanja pomažu da imamo bolju percepciju sveta oko nas.

Kao što jedna izreka kaže, da stvari nisu ni ovakve ni onakve već da ih naša percepcija čini takvima kakve nam se čine da jesu.

Od naše percepcije zavisi i naša svakodnevnica, ljudi koje biramo da sa njima provodimo vreme, sa kakvom energijom i emocijom radimo svoj posao, kako se osećamo kada se posle posla vratimo kući…

Zašto je to tako?

-Bez obzira na ideologiju, svi imamo istu neurologiju.

Naša čula su kao senzori kojima primamo informacije.

Misli koje povezujemo za te informavije nam kreiraju emocije, a može da se desi i obrnuto, da emocije koje se pojave kreiraju misli.

Ako sklonimo sve one misli kojima sami sebi mrsimo konce, ne ostaje ništa drugo osim da bistar um može da napravi i izum. 

Mračni ljudi odu, dođu svetli ljudi i povoljne prilike.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest