“Dobar filter preko slike"

“Dobar filter preko slike”

Jedna mala analogija…
Kada neki cilj projektujemo kao sliku vizije, negativne misli su kao filter koji ne odgovara toj slici. Od toga kako doživljavamo tu sliku, viziju, zavisi i naš focus, energija, unutrašnja stabilnost i istrajnost na celom tom putu.

Dobar “filter na slici” su sve one podržavajuće misli i podržavajuća energija.

“Filterom ulepšana slika” nekada može da bude lepa, ali previše “nafilovani” cilj može da odbija.
Neki vole previše šljašteće, pa ih taj sjaj i motiviše, dok je nekima prijatnije prizemnije…
Prema osećaju pronalazimo merku, nema “prepisivanja” od drugih, jer ta merka koja je za taj cilj taman, služi da nam fokus bude fantastičan.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest