Koje i kakve misli su dominantne pre spavanja?

Koje i kakve misli su dominantne pre spavanja?

Koje i kakve misli su kod Vas dominantne pre spavanja?

Sve što radimo, mislimo, pričamo 40 minuta pre spavanja, nastavljamo da procesuiramo u toku noći i na nesvesnom nivou.

Uglavnom, mada nije nužno da je to uvek tako, sa tim mislima nastavljamo u novi dan.
Čak i ako u novi dan “krenemo levom nogom” uvek imamo izbor da podesimo unutrašnje parametre i kompas na “stanje viskokih performansi”.

Kako?

Lako.

Prisetite se neke situacije u kojoj ste imali sve potrebne resurse na raspolaganju, kada ste bili u stanju visokih peformansi…

To ne mora nužno da bude pobeda na nekom takmičenju, utakmici ili odlično odrađen ispit ili test. To može da bude i neka situacija iz svakodnevice ili uživanje u hobiju…

Kako je izgledala ta situacija u kojoj ste imali sve potrebne resurse na raspolaganju?

Šta sta ste tada osećali?

Kako ste se tada osećali?

Šta ste data čuli?

Šta ste tada videli?

Kako ste izgledali sebi u svojim očima?

Ko ste Vi bili u toj situaciji?

Kako Vam je tada izgledao zadatak koji ste imali na raspolaganju da uradite?

Kako bi bilo da sada to stranje uma, tela i emocija primenite na jedan od ciljeva koji Vas očekuju u narednom periodu?

Kako bi bilo da iz te pozicije visokih performansi pogledate zadatak ili cilj ?

Bilo bi dobro da ciljeve rešavamo sa minimalnim nivoom stresa i maksimalnim nivoom produktivnosti, zato dozvolite sebi stanje visokih performansi u svavkoj situaciji.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest