Kompromis - Svet i život daju mnogo više od onoga što jedan kompromis može da pruži, a traže manje od onoga što kompromis uzima

Kompromis – Svet i život daju mnogo više od onoga što jedan kompromis može da pruži, a traže manje od onoga što kompromis uzima

Svet i život daju mnogo više od onoga što jedan kompromis može da pruži, a traže manje od onoga što kompromis uzima.


Prvo i osnovno – potrebno je da ne pravimo kompromis sami sa sobom.

Odnosno, bilo bi dobro da uvek postupamo u skladu sa svojim vrednostima.

Bilo koji pristanak na emotivni kompromis je sličan situaciji kao kada biste prihvatili da neko vreme (ali da Vam niko ne kaže koliko dugo) nosite neudobne cipele, da sedite na neudobnoj stolici ili da ste non-stop izloženi muzici koja Vam ne prija ,,ni po koju cenu”.

Alternativa nije isto što i kompromis.

Optimalno rešenje nije isto što i kompromis.

Razlika je u tome što mala razlika pravi razliku.

Jasno je da ponekad nijanse diktiraju ko je šampion.

Kada bismo uvek pristajali na kompromise, nakon par godina, taj teret bi nas uništio.

Kao što mnoge i jeste.

Kao što i mnoge pristanak na kompromis iznutra izjeda.

Bilo bi dobro da radimo samo ono sa čime smo u skladu i da destruktivne situacije svedemo na minimum. Međutim, kada bismo samo prihvatali sve “što nam drugi ljudi pružaju kao gotov kolač” i da pri tom ne damo ni jednu sugestiju ili ne izrazimo želju “više čokolade, a manje meda molim”, vremenom, mučnina bi dovela do fizičkog simptoma, jer bismo svoje bioenergetsko polje “hranili” otežavajućom energijom i emocijama. 

Uvek imamo izbor da uživamo u Energiji.

Uživajmo u razvoju,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest