Komunicija je ključ uspeha – NLP aksiom

Komunicija je ključ uspeha – NLP aksiom

Jedan od NLP aksioma (postulata, poslovica) ukazuje na to da je komunikacija ključ uspeha.

Istraživanja su pokazala da je samo oko 7% komunikativne razmene rezervisano za sadržaj rečenica, 38% je vokalna intonacija, dok 55% komunikacije čini gestikulacija, govor tela, gestovi.

Možda ste čuli za onaj štos:

,,Ženo, kafu.”

,,Pa nesam kupila.”

,,Pa Nes i turi.”

Dakle, 

Osim toga što je bitno šta pričamo (sadržaj rečenice), važno je i kako to kažemo, na koji način, kojim tonalitetom.

Na NLP edukacijama radimo komunikacijione modele koji su koristili mnogima da postignu izvanredan uspeh na poslovnom planu a isto tako i, neki od NLP alata i modela su poslužili mnogima da ostvare odličnu komunikaciju u partnerskom odnosu, da bolje objasne deci zadatke iz škole ili da rečima programiraju svoje dete na uspeh od malena.

NLP tehnikama možemo bolje da iskomuniciramo svoje emocije i da proširimo spektar razumevanja i kod sebe i kod drugih ljudi. 

Što više razumevanja među ljudima – to bolji rezultati i manje destruktivnih momenata.

Kako bi vaša stvarnost izgledala kada biste, možda razmislili o tome da je svaki dosadašnji konflikt bio samo ne efikasna komunikacija?

Naravno da je moguće primeniti NLP alate i imati izvanredne rezultate.

Verovatno ste čuli narodnu izreku da ,,Lepa reč i gvozdena vrata otvara” i da ,,Umiljato jagnje dve majke vole”.

Ješ jednom, komunikacija je ključ uspeha.

Uživajmo u komunikaciji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest