Mantre

Mantre

Mantre su misaoni oblici koji su povezani sa čakrama. 

Bilo bi dobro da ponavljate te posebne energetske misaone oblike pet do deset puta, dok se koncentrišete na povezanu čakru. 

Nekoliko minuta, 3-5, je sasvim dovoljno.

Možete da da sedite u položaj lotosa ili da legnete.

Bilo bi dobro da je kičma prava.

Dovoljno je da napravite tri kruga od prve do sedme čakre.

Kundalini meditacije je dovoljno raditi 3 do 10 minuta, ne više od toga.

Možda će neke čakre tražiti malo više vremena i energije, i to je sasvim u redu.

Radite prema osećaju i senzibilitetu, ali ne preterujte jer, čakre nisu u balansu ako vuku previše energije.

Sedma – OM

Šesta – SHAM 

Peta – HAM 

Četvrta  – LAM 

Treća  –  YAM 

Druga  – VAM

Prva – LAM

Zvuk za krunsku čakru se takođe nazova i „svezvukom“ ili takozvanim „šum univetzuma“ (AUM).

Uživajmo u Reiki Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest