Ne brinem. Tražim optimalnu opciju do željenog rezultata

Ne brinem. Tražim optimalnu opciju do željenog rezultata

Neki ljudi često mešaju brigu i brižnost.

Briga nikome ništa dobro nije donela.
Ona ne dozvoljava da od “drveta vidimo šumu”.

Ako od jednog spleta misli ne opažamo šanse koje su nam na raspolaganju, nije “zla kob došla po svoje” već je ponekad, potreban i dovoljan uslov samo da opazimo dobre opcije koje postoje.

Inače, reč “najoptimalnije” nije lingvistički korektna. Taj pridev nema superlativ, kao što ne može cipela da bude “najtaman” nego taman (koje nam se od Turaka odomaćilo i “izvedeno” je iz njihovog “taBam” koje za njih znači dobro/ u redu/ paše/ prija/ godi / prihvatljivo)…

Figurativno rečeno, neki “brigu” posmatraju kao viši nivo “brižnosti” a često su te dve emocije na velikoj energetskoj distanci.

Briga sa sobom donosi i strah.

Brižnost sa sobom nosi ljubav.

Brižnost je jedan od načina prikazivanja bezuslovne ljubavi.

U toku Theta Healing® tretmana možemo da radimo na osećajima, kako jasno da postavimo granice u odnosima sa drugima, kako da naučimo da živimo bez zabrinuosti koja iscpljuje i nas i svet oko nas. U toku Theta Healing® tretmana možemo da radimo na različitim osećajima i uverenjima, sve sa svrhom da živimo najbolju verziju života na najbolji i najuzvišeniji način.

Ne brinem.
Tražim optimalnu opciju do željenog rezultata.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest