Nije važno šta nam se dešava, važno je šta mi radimo sa time – NLP aksiom

Nije važno šta nam se dešava, važno je šta mi radimo sa time – NLP aksiom

oko nas dešava ne shvatamo lično.


Svi smo mi ljudi i  jednostavno svi mi ljudi i da svako ima pravo na izbor.
Ne moramo uvek da delujemo po automatizmu i da odmah upadnemo u stres i klasičnu zamku: ,,Zašto se ovo događa baš meni?”

,,Šta sam ja bogu zgrešio pa me ovako kažnjava?!”

NE!

Nije potrebno da se pecamo na takve zamke i ulazimo u loše stanje.

Ako umesto toga postavimo pitanje:

,,Kako ovo mogu da rešim?”

,,Kako izgleda optimalno rešenje ove situacije?”

,,Šta bi bilo dobro da uradim kako bi dobio najbolje iz ove situacije?”

To je već drugačiji pristup.

Drugačija vibracija.

Drugačija akcija.

Drugačiji rezultat.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest