Odgovorna osoba je zdrava osoba

Odgovorna osoba je zdrava osoba

,,Odgovornost nije problem dok se nešto ne desi”

Odgovorna osoba jednaka je zdravoj osobi…
Zdravoj osobi, ne samo u kontekstu da je telo zdravo i vitalno, bez telesnih simptoma koje ukazuju da nešto nije u redu.
Već zdrava osoba kao “celi paket”.
Zdrava u kontekstu da ima zdrav odnos prema životu, radu i stvaranju.
Zdrav odnos prema sebi, ljudima iz okruženja.
Zdrav odnos prema “padovima”, težini situacije i zašto je to baš tako.
Zdrav odnos prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Zdrav odnos prema odgovornosti.
Zdrav odnos prema svrsi svog života i pokretačkoj snazi koja se nalazi u svima nama.
Sa zdravim stavovima sa kojima stabilno stoji na zemlji.

Šta bis ve moglo da se podrazumeva pod terminom odgovorna osoba?

Svakako, pored toga što podrazumeva sve gorenavedeno, da bi osoba bila zdrava, mora da ima određenu dozu odgovornosti prema sebi i prema ljudima iz okruženja.

Ogovornost je bitna karika u modelu sveta koji traži stručnost.

Odgovornost za svoje reči i postupke je zaslužna za zdrave odnose sa ljudima iz okruženja.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest