Odluka - Dok je nekima lako da izaberu željeni ishod, nekima treba malo više vremena

Odluka – Dok je nekima lako da izaberu željeni ishod, nekima treba malo više vremena

Dok je nekima lako da izaberu željeni ishod… nekima treba malo više vremena, ali svakako da i jedni i drugi imaju neku viziju, ili bar skicu ideja koje bi bilo lepo da manifestuju.

Čak i ljudi koji su u zoni komfora, “status kvo” ipak imaju viziju da će dugo biti tako dobro kako im je sada.

Možda nije svima kristalno jasna mapa ciljeva, niti mora – a može da bude, kako god kome prija…
Nekako “svi imaju nešto” šta teže da ostvare, ili “neki plato” na kome bi bilo dobro da duboko puste korenje.
Neko se odmah snađe, “na prvu loptu”, nekome treba malo više strategija.

NLP ima sve – i za jedne i za druge.

Rezultati zavise od aktivnosti (mada i neaktivnosti), produktivnosti i jedna od najbitnijih karika – interna percepcija koliko smo zadovoljni konačnim rezultatom nakon uloženog truda, vremena, novca, ostalih resursa i izbegnitih neželjenih situacija.
Mapa ciljeva nam pomaže da se orjentišemo šta je postignuto, da i svesni i nesvesni deo uma imaju “crno na belo” šta se izdešavalo u koracima i međukoracima.

Mapa ciljeva nam pomaže da svoje konkretne rezultate ne previdimo i da znamo šta nam pruža vizuelizacija a šta je ono što proživljavamo u realnom vremenu.

Mnogi ciljevi nisu ostvreni samo zato što nisu zapisani, zato što nisu dobili mapu akcija.

I tako je naravno, rešavano onošto je hitno, a ne ono što je bitno.

Uživajmo u razvoju,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest