Proces

Proces

Prema Vebsterovom rečniku:

“Proces je prirodna operacija koja se progresivno odvija kroz niz postepenih promena koje slede jedna drugu na relativno utvrđen način i vode ka određenom rezultatu ili ishodu, ili veštacka ili voljno izazvana progresivna opracija koja se sastoji od niza upravljanih akcija ili pokreta koji su sistematicno usmereni ka određenom rezultatu ili cilju”.
,,Uh šta mi reče! Dobro…Ček prijatelju, stani polako…”


Komplikovano zvuči ali ono što jeste istina je da smo svesno ili nesvesno krenuli u neku avanturu i na taj način prošli kroz neki proces razvoja/realizacije ciljeva.

Brus Li je proces nazivao radom između dva “nivoa/platoa” i spomenuo je da se ne treba dugo zadržavati na trenutno dostignutom. 

Na moj razvojni proces su i te kako uticali NLP i Reiki, ruku pod ruku.
A ja sam svojim ponašanjem i akcijama uticala na svoj razvoj  i na ljude oko sebe. 
Zaista jako moćno deluje kada detaljno “isprocesuiraš” neki cilj na papiru pre nego što ga i pretvoriš u konačni rezultat. 

Na taj način imaš uvid u više stvari i detalja koji ga sačinjavaju čineći celu sliku kompletnom.
Probaj. Videćeš.

Uživajmo u Procesu, 

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest