Promeni perspektivu

Promeni perspektivu

Ako pod određenim uglom posmatramo nacrtani krug čiji je poluprečnik 2cm, on može da nam izgleda kao elipsa  čiji je veći prečnik 4cm i manji 1cm.

U 3D modelu sveta, to bi izgledalo ovako  – ako pogledate koliko je sati, sat na ruci ima oblik kružnog prstena, međutim, dok gledate sat na svojoj ruci, osoba pored Vas taj isti kružni prsten vidi kao elipsu.

Stara poslovica kaže da stvari nisu onakve kakve jesu, već onakve kakve ih mi vidimo, opažamo, doživljavamo.

Nije pitanje pod kojim uglom treba namestiti papir ili iz kog ugla treba posmatrati taj krug ( u zavisnosti šta uzimamo kao referentnu tačku, tačnije “referentni xyz sistem”) već koliko iz ovog primera možemo da primenimo promenu paradigme u realnom životu koja može da doprinese razvoju, promeni “frekvenciju” skloni blokade ili usaglasi um, telo i emocije… 

Razmišljanje je zapravo kombinacija pet sistema prezentacije ( čilnih nadražaja za dodir, ukus, miris, zvuk i sliku) ali ih mi ne koristimo uvek sve u potpunosti i redovno, jer neke situacije i informavije ne moramo da korišćenjem svih pet čula.

Kako ovaj primer može da nam posluži za promenu percepcije koju imamo o svojim ciljevima?


“Mi u NLP-u” to zovemo promenom submodaliteta.

Modaliteti su: boje, mirisi, ukusi, oblik, veličina…

Submodaliteti su – kako mi doživljavamo boju, miris, ukus…

Izaberite jedan od svojih ciljeva.

Kakav osećaj Vam se javlja kada pomislite na taj cilj?

Kako izgleda taj cilj?

Da li ima oblik? Koji je to oblik?

Da li je crno – beli ili je u boji?

Da li Vas neki zvuk asocira na taj cilj?

A sada…

Kako bi bilo da taj cilj malo približite?

Da li Vam možda više prija da taj cilj odaljite?

Da li taj cilj može da dobije malo jače ili malo slabije boje?

Šta Vam je zgodnije i primamljivije?

Kojom rečenicom ili zvukom sada možete da opišete taj cilj?

Gde bi mogao da se nalazi u prostoru a da Vam izgleda potpuno ostvariv?

Igrajte se promenama submodaliteta i vizuelizacijom u dovoljnoj meri sve dok prolazak kroz cilj ne nađe svoje mesto, boje kakve vam prijaju i zvučne elemente koji su Vam najprikladniji.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest