Šta u NLP-u znači reč MANIFEST ?

Šta u NLP-u znači reč MANIFEST ?

Reč MANIFEST je akronim:
M-magično
A-afirmativno
N-nacrt
I-inspirativno
F-film (režiseri smo i imamo glavne uloge u svojim životima)
E-etika – poštovanje etičkih principa
S-sistemski napredak – bilo bi lepo da svaki cilj uključuje sistemski podržavajući napredak
T-trajni rezultati.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest