Šta za tebe znači biti uspešan?

Šta za tebe znači biti uspešan?

Neki ljudi uspeh vezuju samo za materijalni aspekt.
I to je totalno legitimno, svako prema svojoj mapi uma.
Naravno, svest i pojam uspeha je mnogo šira tema od toga i osećaj postignuća je zastupljen i na drugim poljima.

Konkretni rezultat u emotivnom smislu bi mogao da bude, na primer, dobar odnos sa nekim prijateljem, šefom, ili kolegom uprkos razlikama u stavu, načinu rada ili načinu komunikacije.
Uglavnom nas ono što guramo pod tepih i ostavljamo da “kasnije rešavam to” osporava da manifestujemo čistu situaciju na nekom drugom polju.
Jer biće kao biće je apsolutna celina svojih misli, emocija, akcija i delanja ( bilo mentalno, bilo na fizičkom nivou) i kao takvo je energetski kompletno… tako da u energetskom smislu, bilo kakvi energetski “grčevi” samo osporavaju manifestaciju izobilja bilo koje vrste.
Zato je važno da osvestimo šta to konstantno guramo pod tepih ili trpamo u “dupli gepek” … i da rešimo jedno po jedno… jer se u većini slučajeva pokazalo da, lekcija naučena u jednom aspektu, (situacije ili polja) može da nam doprinese i u ostalim domenima.

A poenta cele priče jeste da omogućimo sebi sve potrebne resurse u bilo kom trenutku.

Da možemo da koristimo lekcije kao resurse id a ih koristimo na način koji je etički i za nas i za ceo sistem.

Uživajmo u lekcijama,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest