Šta znači biti kongruentan? Unutrašnja kongruentnost daje snagu i moć

Šta znači biti kongruentan? Unutrašnja kongruentnost daje snagu i moć

Kada smo kongruentni naša uverenja, vrednosti i postupci su usklađeni, deluju zajedno i imamo energiju za postizanje ciljeva.
Sve “teče” fluentno i imamo dovoljno energije za sve. 🙂

Kongruentna osoba je harizmatična, dinamična, odgovorna i pouzdana, ona zna o čemu govori.
Prisutna je u svemu što čini i govori.
,,Kako priča tako i radi.” 🙂

Nekongruentnost je stanje suzdržanosti i kada nismo kongruentni tada nema potpune saglasnosti sa ciljem.
Na radionici ,,Prevaziđi barijeru unapredi karijeru” iz pomoć jednostavnih NLP tehnika ostvarujemo unutrašnju kongruentnost sa željenim rezultatom i na taj način doprinosimo i sebi i ljudima u okruženju da sve teče dinamično, harizmatično i pouzdano.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest