Ti su uzrok svoje sreće je ipak, ne samo lingvistički već i mentalno zgodnije od "ti si kovač svoje sreće"...

Ti su uzrok svoje sreće je ipak, ne samo lingvistički već i mentalno zgodnije od “ti si kovač svoje sreće”…

Ako sam “kovač” šta mi je na raspolaganju od materijala, dokle mogu da “udaram” taj materijal, a da se ne raspadne… da li dobijam isti takav novi ako se ovaj raspadne i kako se onda računa uloženi trud…

Da li da se prvo fokusiram na svoje fizičke predispozicije pre neko što uzmem taj čekić… 

Auù prijatelju, stani … čekaj čekaj… pa ja ne “kovem” u garaži, nego kucam na tastaturi… 

Kako se onda računa copy-paste ?! 

I tako dalje…

Šalu na stranu…

Da se vratimo na bolju varijantu: ,,Ti si uzrok svoje sreće”

I jedan od ključnih koraka što je zaista potrebno jested a dozvolimo sebi da smo srećni id a sreća može da bude sastavni deo našeg dana.

Ako možete da podenesete tamu, možete podneti i svetlost.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest