Trzaj

Trzaj


Znate onaj osećaj kada se vozite liftom i kada se lift odjednom se zaustavi, a onda naglo krene, pa imate osećaj kao da Vas nešto preseče iznutra – to se u matematici zove trzaj.


Matematika kaže:
Konstanta ili funkcija.
Brzina = prvi izvod.
Ubrzanje = drugi izvod.
Trzaj = treći izvod funkcije.


Jedna od zanimljivosti kaže da piloti trpe 500 puta jači bol kada okrenu avion naopačke ili naglo skrenu u stranu mlaznjakom. 
Prilikom takvog manevrisanja unutrašnji organi im se zaustave na delić sekunde i zbog toga imaju posebnu tehniku disanja kako bi mogli da održe telo u balans. 

Na sličan način i sličnim principom deluje i stres na organizam.

Naravučenije:
,,Bez trzanja mozgom, molim!

Stres uzrokuje još više stresa.

,,Trzaj” nije prirodno stanje organizma, prirodnije kretanje je:

,,Polako konstantnim radom i brzinom sa plus minus ubrzanjem.”

Težimo ka tome da svaku situaciju rešimo nab lag, prirodan, bezbedan i bezbolan način. 

Moguće je.

Uživajmo u kretanju,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest