Uverenje je misao kojoj smo dali značaj, misao u koju verujemo

Uverenje je misao kojoj smo dali značaj, misao u koju verujemo

Uverenje je misao kojoj smo dali značaj, misao u koju verujemo.

Čak je i “definicija” uverenja jedno od uverenja.

Misli ne moraju da budu istinite, samim tim ni uverenja ne moraju da budu istinita.
Dobra vest je da možemo sami da izaberemo nova uverenja koja su nam korisna i pri tome da su etička i za nas i za sve ostale.
Primenom NLP metodologije možemo jasno da osvestimo koja su to uverenja koja nam ne služe i da ih zamenimo novim uverenjima koja su nam korisnija i značajnija.

Jer…
Uverenja kreiraju našu realnost.

Uverenje je misao kojoj smo dali značaj, misao u koju verujemo.
Kreiraj po svojoj meri.
Uživaj u Energiji bez stega, grča i ustručavanja.

Uživajmo u Energiji,

Vaša Snežana & ELIXIR FOR SUCCESS

Purpose – support – skills – manifest