Coaching

Coach je osoba koja veruje u tebe čak i onda kada ni sam ne veruješ u sebe.

“Coachig” ili “koučing” sesije mogu biti namenjene individualnim klijentima, timovima i grupama.

Coach (kouč) može raditi in-house treninge u kompanijama koje organizuju koučing sesije za svoje zaposlene.

Jedna individualna koučing  sesija traje oko 60, bilo dobro da odvojite 90 minuta.

Najčešće teme na kojima koučevi rade sa klijentima mogu biti:

 • Kreiranje novih ciljeva, prevazilaženje izazova, kreiranje podržavajućeg okruženja za kompaniju, tim ili pojedinca.
 • Rad na podržavajućim veštnama koje su potrebne za odlično funkcionisanje tima – liderstvo i delegiranje, komunikacione veštine, samopouzdanje i otkrivanje “skrivenih” talenata koji pomažu u samoostvarenju.
 • Unapređenje već postojećih rezultata i podizanje životnog standarda na viši nivo.
 • Moguće je da osoba kroz koučing lakše i sigurnije donese pravu odluku.
 • Koučing Vam može pomoći da prevaziđete barijeru i unapredite karijeru.
 • Koučing sesija doprinosi tome da brže dobijete unapređenje i prelazak na višu poziciju.
 • Koučing Vam može značiti za stabilizovanje emotivnog aspekta i da na lakši, prirodniji i manje bolan način ostvarite emotivnu usklađenost.
 • Uspostavljanje boljeg odnosa prema sebi, sa partnerom, sa porodicom ili nekom osobom iz okruženja.
 • Uspostavljanje boljeg odnosa prema novcu. Rešavanja blokada povezanih sa novcem.
 • Pomoću koučing sesija možete efikasnio uspostaviti balans između poslovnog i privatnog života, kako i uspostavljanje balansa i stabilnosti u pojedinačnim aspektima.
 • Poboljšanje kvaliteta života i podizanje svesti na viši nivo.
 • Poboljšati komunikaciju i naučiti kako da Vas ljudi lakše razumeju.
 • Osvestite koje sve resurse imate na raspolaganju i koji su efikasniji načini za realizovanje ideje i ciljeva.
 • Koučing je jedan od “instant” rešenja u situacijama kada ste “zaglavnjeni ni tamo ni ovamo” i u situacijama kada Vam je potrebno malo podrške kako biste postigli najbolji rezultat.

Kako Vam se čini?

U kojoj oblasti bi Vama koučing sesija značila kako biste dobili željeni rezultat?

Vrste NLP Coaching-a

Svrha coachinga je slična onoj koju imaju druge profesije pomoći i podrške:

 • Pomoć osobi da postane ono što želi i podrška da postigne svoje najbolje rezultate.
 • Da maksimalno smanji margine greške.
 • Da kreira vreme tako da sa optimalnim nivoom rada i minimalnim nivoom stresa uživa u kreiranju, realizaciji i uživa u zobilju svake vrste.
 • Da probudi svog unutrašnjeg kreativnog sanjara.
 • Da poboljša svog unutrašnjeg jasnog, preciznog i iskrenog analitičara.
 • Da ojača svog unutrašnjeg radnika.
 • Da ima više različitih veština (soft skills) na raspolaganju…

Svrha coachinga jeste da maksimalno podstakne potencijal klijenta.

Life coaching obuhvata sve dimenzije života klijenta. Tema je uvek konkretna i utiče na više od jednog aspekta: svakodnevne naike, vežbanje, odnos sa partnerom, odnos sa decom, zadovoljstvo svojim poslom, karijerom, organizuje kratkoročne i dugoročne željene rezultate u svim oblastima.

Business coaching obuhvata rad sa ljudima na pitanjima koji su povezani sa njihovim poslom i profesionalnim pitanjima. On se bavi pojedincima i ima uticaj na timove i čitavu firmu. To je najuspešniji oblik “follow up-a” nakon obuka i savetovanja.

Executive coaching je coaching ljudi ,,od moći“, u osnovi usamljenih ljudi od kojih se očekuje da uvek znaju odgovor. To je „vrh“ business coachinga.

Menadžer kao coach je uspešan recept u jasno definisanim okolnostima. Najbolji rezultati se postižu u unapređivanju veština.

Career coaching je pomoć u potrazi za novim poslom, novom karijernim pravcem ili tokom uspostavljanja sopstvene firme.

Sport coaching je pra-početak coachinga. On obuhvata i coaching timova.

Performance coaching je ,,otključavanje“ potencijala osobe radi maksimizacije njenih performansi.  Ono obuhvata pomoć da osoba nauči, a ne da joj se predaje (tj. drže lekcije kako nešto treba da radi).

Energy coaching – Energija je nešto što ne vidimo golim okom, ali svi znamo kada nam je potrebno ,,samo malo da napunimo baterije“ ili kada smo puni pozitivne energije. Večina ljudi ne upravlja svojom energijom već dopušta da im drugi ljudi crpe, prenose njihovu negativnost i tako upravljaju njihovim emocijama i životom. Energy Coach podstiče balans, budi stvaralačku energiju i uči klijente kako da se zaštite od negativnosti.

Team coaching – Ako ste rukovodilac, lider tima ili roditelj potrebne su Vam veštine kako da upravljate grupom koja treba da deli isto okruženje, vrednosti i viziju. U toku ovog koučinga učite kako da motivišete jedan tim, pronađete im zajedničke vrednosti i pokrenete na akciju kako bi dobili mnogo brže rezultate.

Integrative coaching – Kada se ovlada coaching veštinama iz različitih coaching pravaca, važno je znati koristiti ih na različite načine i kombinovati ih po potrebi. Integrativni coaching podrazumeva integraciju različitih coaching pravaca i kompleksne coaching tehnike kao što su konstalacije i socijalna panorama. 

Koja vrsta koučinga bi Vama sada najviše prijala?

Pored navedenih vrsta koučinga, držim i organizujem na kojima radimo dodatne vežbe.

Družionice i radionice nisu obavezne i korisne su.

Važno mi je da pratim razvojni put klijenata, polaznika i učenika bude ispunjen lepom energijom, da sazrevanje protekne na blag i prirodan način i da uživate u svom rastu i razvoju.

Važno mi je da sa klijentima, polaznicima i učenicima imam pre svega otvoren i prijateljski odnos.

Dodatne informacije možete pronaći na blogu, na Youtube kanalu, na društvenim mrežama.

Za konsultacije i zakazivanje možete me kontaktirati, jer zajedno smo tu da uživamo u putovanju zvanom život.