Kundalini Reiki - Prvi stepen

Kundalini energija je evolutivna životna energija.

Kundalini je prirodna moć koja je prisutna u svakom od nas.

Kao i bilo koja tehnika kanalisanja bilo kog vida bioenergije iz Reiki sistema služi Vašoj najvišoj svrsi, na najbolji i najuzvišeniji način, Vašem najvišem dobru i za najviše dobro svih ljudi oko Vas.
Prirodni tok Kundalini energije ide iz prve čakre ka sedmoj, uz kičmu i izlazi iz vrha glave.

Tehnika buđenja Kundalini energije pomaže ljudima da se oslobode destruktivnih obrazaca ponašanja i razmišljanja i doprinosi na putu ostvarenja punog potencijala koji osoba ima u sebi.

Zvanično, nije uslovno i neophodno poznavanje bilo kog Reiki stila da bi ste pohađali ovu obuku. Neki praktikuju da završe prvo barem prvi stepen Usui Reikija.

U toku obuke:
– Upoznajemo se sa sistemom čakri (energetskih vrtloga koji se nalaze oko tela).
– Šta je i kako funkcioniše Kundalini Reiki, kako može da Vam služi.
– Konkretne smernice kako da praktikujete ovu metodu.

– Podešavanje Vašeg energetskog kanala na nivo energije za Prvi stepen Kundalini Reikija;

– Primere iz prakse – šta bi bilo dobro da primenjujete, šta bi bilo dobro da izbegavate.
Imate na raspolaganju i jedan termin za individualne konsultacije – individualnu sesiju sa mnom.

Knjigu i skriptu dobijate i u PDF i u fizičkom obliku. U skripti i u toku obuke (koja traje oko dva i po sata) obuhvatamo:

– Sve što je potrebno znati za prvi stepenKundalini Reiki metodi.

– Izvođenje autotretmana, tretmana drugoj osobi, daljinskog tretmana.
– Dodatne tehnike koje možete da praktikujete u okviru Reiki metode.
– Predloge tretmana za rad na sebi. Šta bibilo dobro da radite a šta da ne.
– Afirmacije po čakrama koje takođe možete da koristite kao motive i inspiraciju za rad na sebi primenom ove metode.

Sa prvim stepenom možete da radite tretmane i drugim osobama, biljkama, životinjama i prostoru.
Koja je svrha, šta je važno da znate u vezi sa ovom tehnikom, kako može da Vam posluži i koji su benefiti primene ove metode, šta se podrazumeva i kako izgleda praktikovanje ove metode (autotretman i tretman), više o Kundalini Reikiju možete pronaći ovde.

Šta bi bilo dobro da znate pre obuke?

Potrudite se da tih dana nemate baš najzahtevniji tempo rada u svom rasporedu. Bilo bi dobro da se odmorite noć pre obuke, odnosno, ne bi bilo baš u na mestu da „iz kafane dođete na obuku“.  Skako je bolje da imate odličnu koncentraciju u toku obuke.

Sve obuke u okviru ovog stila je moguće pohađati online u realnom vremenu ili uživo u prostoru, grupno ili individualno.

Za više informacija i za sva potrebna i dodatna pitanja u vezi sa ovom obukom možete da me kontaktirate onako kako Vama najviše odgovara.

Želim Vam puno uspeha u radu i da otkrijete svoje potencijale i talente!

 

Osim koučinga (IANLP), NLP radionica, ThetaHealing® sesija i obuka za različite Reiki stilove i nivoe, možete me kontaktirati i za individualne Reiki tretmane.

Za sve ljude dobre volje koji izaberu mene za jednog od svojih Učitelja bilo kog stila Reikija pružam i besplatnu podršku i u vidu zatvorene Facebook grupe u kojoj delim značajne smernice, kanalisane informacije i dodatne materijale koji mogu da služe vašem ličnom i profesionalnom napretku i razvoju.

 

,,Kada te svetlost čačlucne, najbolje u tebi svetlucne.“

Sve najbolje u daljem radu, neka vas srećne misli prate i sa radošću da stvarate! 

 

Snežana & ELIXIR for SUCCESS