Usui Reiki - Drugi stepen

Univerzalna životna sila povezuje sve što postoji poput okeana koji povezuje sve svoje kapljice. Svaka kapljica je povezana sa svim ostalim i može da komunicira s njima na podsvesnom nivou. Svaka ćelija u telu može da komunicira sa svim ostalim ćelijama. Kvantna fizika objašnjava da su čestice, koje su razdvojene i vremenski i prostorno, ipak povezane, imaju inteligenciju i sposobnost komunikacije ma gde se nalazile u univerzumu. 

Dopustite intuiciji da vas vodi i verujte da je sve moguće.

 

Važno je da između obuka za Prvi i Drugi stepen protekne dovoljno vremena da praktičar oseti da je spreman za veliki korak koji drugi stepen donosi. Taj vremenski period je individualan, ali ne bi trebalo da bude kraći od dva meseca (da bi se dovršilo energetsko čišćenje nakon prvog stepena), bez obzira da li je ono praktičaru bilo osetno, da se postignu promene koje donose svakodnevni autotretmani i primena Reiki principa i da se isprobaju bar neke od dodatnih tehnika predloženih na prvom stepenu.

Moguće je postići primetne kvalitetne promene u životu i samo primenom znanja sa Prvog stepena, ali ukoliko Vam se Reiki dopada i ako Vam prija sve što radite, Drugi stepen bi trebalo da bude vaš sledeći korak.

 

Na Drugom stepenu praktičari dobijaju mogućnost rada sa tradicionalnim Reiki simbolima.    Simboli se smatraju ključevima, koji praktičaru daju pristup punom potencijalu univerzalne životne energije. Postoje tri osnovne veštine koje se dobijaju na drugom stepenu. To su:

  1. Reiki praktičar može pojačati protok i fokusirati univerzalnu životnu energiju, što mu može pomoći u isceljivanju sebe ili drugih.
  2. Reiki praktičar može sprovesti pun tretman za 15-20 minuta. 
  3. Reiki prakičar može raditi daljinsko isceljivanje kroz prostor i vreme. Korišćenjem simbola praktičar se može povezati sa bilo kojim čovekom ili bićem bilo gde u univerzumu, u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti.

Nakon inicijacije smatra se da će vibracioni nivo praktičara biti četiri puta viši u odnosu na nivo nakon inicijacije u prvi stepen. Intuitivne sposobnosti se povećavaju za oko 80- 100%. 

 

Za više informacija i za sva potrebna i dodatna pitanja u vezi sa ovom obukom možete da me kontaktirate onako kako Vama najviše odgovara.

Želim Vam puno uspeha u radu i da otkrijete svoje potencijale i talente, da briljirate na svim poljima, uvek i svuda!

 

Osim koučinga (IANLP), NLP radionica, ThetaHealing® sesija i obuka za različite Reiki stilove i nivoe, možete me kontaktirati i za individualne Reiki tretmane.

Za sve ljude dobre volje koji izaberu mene za jednog od svojih Učitelja bilo kog stila Reikija pružam i besplatnu podršku i u vidu zatvorene Facebook grupe u kojoj delim značajne smernice, kanalisane informacije i dodatne materijale koji mogu da služe vašem ličnom i profesionalnom napretku i razvoju.

 

,,Kada te svetlost čačlucne, najbolje u tebi svetlucne.“

Snežana & ELIXIR for SUCCESS